ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Χρήση της UML στην ανάλυση διεπιχειρησιακών διαδικασιών : το ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων της GRECOTEL
Δημιουργός :Καραγιάννης, Φρατζής
Συντελεστής :Δουκίδης, Γ. (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :198σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Σύστημα πληροφορικής
Ανάλυση συστημάτων
Σχεδιασμός συστημάτων
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Σύστημα επικοινωνίας
Ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμής
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Εμπορικές συναλλαγές
Τουρισμός
Ξενοδοχειακός τομέας
Ξενοδοχειακός τομέας
Λογισμικό
Παροχή υπηρεσιών
Ημερομηνία έκδοσης :02-2000

Αρχείο: 64238.pdf

Τύπος: application/pdf