ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανάλυση και σχεδίαση ενός πρότυπου περιβάλλοντος τηλεργασίας για τους πράκτορες των ασφαλιστικών εταιριών
Δημιουργός :Βουλαλάς, Γιώργος
Συντελεστής :Μηλιώτης, Παναγιώτης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :242σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Ασφαλιστικός κλάδος
Ασφαλιστική εταιρία
Σύστημα πληροφορικής
Σχεδιασμός συστημάτων
Ανάλυση συστημάτων
Πρόσβαση στην πληροφορία
Χρήστης της πληροφορίας
Internet
Ημερομηνία έκδοσης :02-2002

Αρχείο: 69917.pdf

Τύπος: application/pdf