ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οργανωσιακή και πληροφοριακή υποδομή εικονικά επικοινωνούντων ομάδων
Δημιουργός :Μυλωνά, Αικατερίνη
Συντελεστής :Γκρίτζαλης, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :232σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Οργανοδιοικητική
Οργανοδιοικητική
Οργανοδιοικητική τεχνική
Σύστημα διοικητικής πληροφόρησης
Πληροφορική
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Διοίκηση προσωπικού
Σύστημα επικοινωνίας
Δίκτυο πληροφορικής
Επιστήμη των πληροφοριών
Ημερομηνία έκδοσης :02-2001

Αρχείο: 68664.pdf

Τύπος: application/pdf