ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μοντελοποίηση ανάκτησης Δέλτα
Δημιουργός :Λουκής, Λευτέρης
Συντελεστής :Γιακουμάκης, Εμμανουήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :74σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Σύστημα πληροφορικής
Δίκτυο πληροφορικής
Λογισμικό
Λειτουργικό σύστημα
Σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων
Διαβίβαση δεδομένων
Δίκτυο διαβίβασης
Internet
Χρήστης της πληροφορίας
Ημερομηνία έκδοσης :12-2000

Αρχείο: 68661.pdf

Τύπος: application/pdf