ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Σχεδίαση και ανάπτυξη υπηρεσίας μετρήσεων της χρήσης τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών
Δημιουργός :Τζίμα, Σταυρούλα
Συντελεστής :Αποστολόπουλος, Θεόδωρος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :177σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Τηλεπικοινωνία
Σχεδιασμός συστημάτων
Σύστημα πληροφόρησης
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Επεξεργασία δεδομένων
Αποθήκευση δεδομένων
Συλλογή δεδομένων
Σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων
Δίκτυο πληροφόρησης
Σύστημα επικοινωνίας
Δίκτυο διαβίβασης
Ημερομηνία έκδοσης :02-2000

Αρχείο: 64243.pdf

Τύπος: application/pdf