ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και Internet
Δημιουργός :Νικολαϊδη, Κων/να - Τσαμπίκα
Συντελεστής :Μηλιώτης, Παναγιώτης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :131σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα εργασία αφορά θέματα σχετικά με την χρήση του Internet από τις μικρομεσαίες όπως οι λόγοι, τα κίνητρα και ο τρόπος χρήσης του, τα οφέλη που απορρέουν, οι αλλαγές που επιβάλλεται να γίνουν στα πλαίσια της επιχείρησης καθώς και οι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη
Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Πληροφορική
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Δίκτυο διαβίβασης
Διαβίβαση δεδομένων
Σύστημα επικοινωνίας
Εμπορικές συναλλαγές
Διαφήμιση
Internet
Διαμεθοριακή ροή δεδομένων
Ημερομηνία έκδοσης :02-1998

Αρχείο: 53690.pdf

Τύπος: application/pdf