ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανάλυση και προβλέψεις χρονολογικών σειρών με τη χρήση μεθόδων εκθετικής εξομάλυνσης και την προσέγγιση Box-Jenkins
Δημιουργός :Γραβάλος, Βασίλειος Ν.
Συντελεστής :Ψαράκης, Στυλιανός (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :144σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part time)
Λέξη κλειδί :Στατιστική
Προοπτικές
Οικονομική πρόβλεψη
Ανάλυση πληροφοριών
Οργανοδιοικητικός προγραμματισμός
Οργανοδιοικητική τεχνική
Λήψη απόφασης
Μαθηματικά
Στατιστικά μαθηματικά
Ημερομηνία έκδοσης :03-2002

Αρχείο: 71217.pdf

Τύπος: application/pdf