ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Δείκτες ικανότητας
Δημιουργός :Γκορτζής, Κωνσταντίνος Γεωργίου
Συντελεστής :Ψαράκης, Στυλιανός (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :138σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part time)
Λέξη κλειδί :Στατιστική
Παραγωγική ικανότητα
Έλεγχος ποιότητας
Ποιοτικές προδιαγραφές
Ποιότητα προϊόντος
Οικονομική στατιστική
Παραγωγικότητα
Οικονομικός δείκτης
Ημερομηνία έκδοσης :01-2002

Αρχείο: 71215.pdf

Τύπος: application/pdf