ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Σχεδιασμός και ανάλυση αποθήκης δεδομένων για ασφαλιστικό οργανισμό
Δημιουργός :Γραμματικός, Κωνσταντίνος - Νεκτάριος
Συντελεστής :Βαζιργιάννης, Μιχαήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :170σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Αποθήκευση δεδομένων
Ασφαλιστικός κλάδος
Ασφαλιστική εταιρία
Τεχνολογία των πληροφοριών
Συλλογή δεδομένων
Σύστημα πληροφορικής
Σχεδιασμός συστημάτων
Ανάλυση συστημάτων
Ημερομηνία έκδοσης :02-2002

Αρχείο: 69918.pdf

Τύπος: application/pdf