ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εξόρυξη δεδομένων (Data Mining)
Δημιουργός :Διαμαντάρας, Μάριος
Συντελεστής :Ψαράκης, Στυλιανός (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :125σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (Part - time)
Λέξη κλειδί :Στατιστική
Βάση δεδομένων
Συλλογή δεδομένων
Αποθήκευση δεδομένων
Σύστημα πληροφόρησης
Επεξεργασία δεδομένων
Δειγματοληψία
Στατιστική έρευνα
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Ανάλυση πληροφοριών
Ημερομηνία έκδοσης :02-2002

Αρχείο: 71220.pdf

Τύπος: application/pdf