ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τεχνικές εξόρυξης γνώσης σε χωροχρονικά δεδομένα - εφαρμογή στη διαχείριση στόλου οχημάτων
Δημιουργός :Διονυσοπούλου, Ελένη
Συντελεστής :Βαζιργιάννης, Μιχαήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :88σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Βάση δεδομένων
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων
Αποθήκευση δεδομένων
Συλλογή δεδομένων
Οχημα
Μεταφορικό μέσο μεγάλης χωρητικότητας
Δίκτυο μεταφορών
Οργάνωση των μεταφορών
Ημερομηνία έκδοσης :02-2003

Αρχείο: 72714.pdf

Τύπος: application/pdf