ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Στρατηγικό marketing plan νέας σειράς οίνων Ε. Τσάνταλης α.ε
Δημιουργός :Καταραχιά, Ανδρονίκη
Συντελεστής :Σταθακόπουλος, Β. Μ. (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :74σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Executive MBA)
Λέξη κλειδί :Μάρκετινγκ
Εμπορία
Σχεδιασμός της αγοράς
Οίνος
Ποτοποιία
Ανταγωνισμός
Οίνος ποιότητας
Δομή της βιομηχανίας
Παραγωγική ικανότητα
Εμπορική προώθηση
Τιμολόγηση
Εμπορική διανομή
Ημερομηνία έκδοσης :2003

Αρχείο: 74365.pdf

Τύπος: application/pdf