ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η επιχείρηση του μέλλοντος
Εναλλακτικός τίτλος :δημιουργικότητα - καινοτομία και αυτοσχεδιασμός
Δημιουργός :Μαρέτη, Δέσποινα
Συντελεστής :Μπουραντάς, Δημήτρης (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :184σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Executive MBA)
Λέξη κλειδί :Επιχείρηση
Οργανοδιοικητική
Διοίκηση επιχειρήσεων
Οργανοδιοικητική τεχνική
Οργανοδιοικητικός προγραμματισμός
Σύστημα διοικητικής πληροφόρησης
Καινοτομία
Παραγωγικότητα
Τεχνολογική αλλαγή
Πολιτική της επιχείρησης
Αναπτυξιακό πρόγραμμα
Διεύθυνση επιχείρησης
Ημερομηνία έκδοσης :09-2002

Αρχείο: 71745.pdf

Τύπος: application/pdf