ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το σύγχρονο ελληνικό τραπεζικό σύστημα: διάρθρωση, αποτελεσματικότητα και προοπτικές
Δημιουργός :Αρμάγου, Ιουλία Γ.
Συντελεστής :Δημόπουλος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :251σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Τραπεζικό σύστημα
Ελλάδα
Παραγωγικότητα
Τραπεζική δραστηριότητα
Διεθνής οικονομία
Οικονομική ύφεση
Χρηματαγοορά
Ολιγοπώλιο
Ανταγωνισμός
Εσωτερική αγορά ΕΚ
Χρηματοπιστωτικός οργανισμός
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ημερομηνία έκδοσης :06-2000

Αρχείο: 67949.pdf

Τύπος: application/pdf