ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Συγχωνεύσεις τραπεζών και δείκτες οικονομικής αποδοτικότητας
Δημιουργός :Ζωτάλης, Μιχαήλ
Συντελεστής :Σαπουντζόγλου, Γεράσιμος (Επιβλέπων καθηγητής)
Κορλίρας, Παναγιώτης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :205σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να εξετάσει εάν τελικά οι Σ & Ε ανάμεσα σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες) είναι αποδοτικές- αποτελεσματικές. Η επίτευξη του σκοπού μας θα πραγματοποιηθεί μέσα από τη μελέτη κυρίως ξένης αλλά και ελληνικής αρθρογραφίας. Στην προσπάθειά μας αυτή θα μας βοηθήσουν χρηματοοικονομικοί δείκτες, οι οποίοι είναι ο καθρέφτης της αποδοτικότητας των Σ & Ε ανάμεσα σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Λέξη κλειδί :Συγχώνευση επιχειρήσεων
Χρηματοπιστωτικός οργανισμός
Τραπεζικό σύστημα
Αποδοτικότητα
Παραγωγικότητα
Bank mergers
Financial institution
Banking system
Efficiency
Productivity
Ημερομηνία έκδοσης :28-01-2008
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Zotalis_2008.pdf

Τύπος: application/pdf