ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Κοστολόγηση σε εμπορική τράπεζα και εφαρμογή του αντίστοιχου τμήματος (controling component) του ERP συστήματος SAP
Δημιουργός :Ανδρουλάκης, Μιχάλης
Συντελεστής :Βενιέρης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :91σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική
Λέξη κλειδί :Εμπορική τράπεζα
Κοστολόγηση
Κεφαλαιουχικό κόστος
Λειτουργικό κόστος
Ανάλυση κόστους
Λογιστική διαχείριση
Κόστος αμοιβών προσωπικού
Σύστημα διοικητικής πληροφόρησης
Σχεδιασμός συστημάτων
Σύστημα πληροφορικής
Μηχανοοργάνωση
Ηλεκτρονικός εξοπλισμός
Ημερομηνία έκδοσης :07-2001

Αρχείο: 69959.pdf

Τύπος: application/pdf