ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αξιολόγηση επιδόσεων εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου στο ΧΑΑ
Δημιουργός :Προδρομίδου, Άννα Σοφία
Συντελεστής :Χριστόπουλος, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :116σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική
Λέξη κλειδί :Χρηματιστήριο αξιών
Εταιρεία επενδύσεων
Τοποθέτηση κεφαλαίων
Κίνηση κεφαλαίων
Διεθνής ρευστότητα
Χρηματοπιστωτικός οργανισμός
Μετοχή
Τιμές αξιών
Επενδυτικό σχέδιο
Εισόδημα επένδυσης
Αξιολόγηση σχεδίου
Ημερομηνία έκδοσης :01-2000

Αρχείο: 69951.pdf

Τύπος: application/pdf