ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Συστήματα διακανονισμού τίτλων - securities settlement systems, σε χρηματιστηριακές αγορές
Δημιουργός :Πανόπουλος, Ευάγγελος
Συντελεστής :Τζωάννος, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :129σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (MBA)
Λέξη κλειδί :Χρηματιστική αγορά
Χρηματικές συναλλαγές
Χρηματιστήριο αξιών
Χρηματιστηριακή αξία
Χρηματοοικονομική ζημία
Αποτέλεσμα εκμετάλλευσης
Χρέος
Εκκαθάριση δαπανών
Πιστωτικοί τίτλοι
Συναλλαγματικό δίκαιο
Διεθνείς πληρωμές
Κίνηση κεφαλαίων
Κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου
Ημερομηνία έκδοσης :09-2002

Αρχείο: 71765.pdf

Τύπος: application/pdf