ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το επικοινωνιακό πρόγραμμα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου
Δημιουργός :Τσιμπλοστεφανάκη, Στεφανία
Συντελεστής :Πανηγυράκης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :179σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (MBA)
Λέξη κλειδί :Μουσείο
Αρχαιολογία
Δημόσιος οργανισμός
Ελλάδα
Μάρκετινγκ
Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών
Δραστηριότητες του τομέα των υπηρεσιών
Εμπορική προώθηση
Πολιτική της επικοινωνίας
Δημόσιες σχέσεις
Δημόσιες σχέσεις
Μέσα επικοινωνίας
Ημερομηνία έκδοσης :09-2002

Αρχείο: 71335.pdf

Τύπος: application/pdf