ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανάλυση της χρηματοοικονομικής κατάστασης των εταιρειών
Εναλλακτικός τίτλος :ΑΤΕΜΚΕ Α.Τ.Ε. Κλαουδάτος Α.Ε.Ε Κλωστήρια Ναούσης Α.Ε. Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.
Δημιουργός :Ανθοπούλου, Ελισάβετ