ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το πληροφοριακό περιεχόμενο των λογιστικών καταστάσεων
Εναλλακτικός τίτλος :θεωρητική και εμπειρική έρευνα από την πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην Ελλάδα
Δημιουργός :Νάστος, Βασίλειος Γ.
Συντελεστής :Ζήσης, Βασίλειος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text