ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διαδικτυακή διαφήμιση (online advertising)
Εναλλακτικός τίτλος :διεθνείς και ελληνικές πρακτικές
Δημιουργός :Μπρούστας, Ιωάννης
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :88σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (MBA)
Λέξη κλειδί :Διαφήμιση
Διαφημιστική απήχηση
Δίκτυο διαβίβασης
Σύστημα επικοινωνίας
Internet
Διαβίβαση δεδομένων
Διαμεθοριακή ροή δεδομένων
Μάρκετινγκ
Ερευνα αγοράς
Δημογραφικές στατιστικές
Ημερομηνία έκδοσης :2003

Αρχείο: 74068.pdf

Τύπος: application/pdf