ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τουρισμός και στρατηγική μάρκετινγκ με ειδίκευση σε cruises, yachting, golf
Δημιουργός :Κλάδου, Στυλιανή
Συντελεστής :Σιώμκος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :244σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Σε μία εποχή που η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας δεν είναι άλλη παρά ο πολιτισμός της, η συμβολή του τουριστικού κλάδου στην ανάπτυξη της χώρας θεωρείται πλέον δεδομένη. Ως απόδειξη, αρκεί να αναλογιστεί κάποιος τα έσοδα που έφεραν στη χώρα μας τα 14 εκατομμύρια τουρίστες που την επισκέφτηκαν το προηγούμενο έτος, τη δυνατότητα βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων που συνεπάγεται η τουριστική ανάπτυξη της χώρας και την ευκαιρία διεύρυνσης των οριζόντων των Ελλήνων που προσφέρει η συναναστροφή με άλλους πολίτες του κόσμου. Στην παρούσα εργασία, λοιπόν, επιδιώκεται να προσεγγιστεί συνολικά ο σημαντικός αυτός ελληνικός κλάδος του τουρισμού, δίνεται, όμως ιδιαίτερη έμφαση σε κάποιες ιδιαίτερες μορφές αυτού: τον θαλάσσιο τουρισμό, που περιλαμβάνει το yachting και τις κρουαζιέρες, και τον τουρισμό που γίνεται με κίνητρο το άθλημα του γκολφ που αποτελεί μία από τις σύγχρονες τάσεις του παγκόσμιου τουρισμού. Αρχικά, κρίθηκε απαραίτητη η διευκρίνιση κάποιων όρων και εννοιών, ώστε να είναι σε θέση ο κάθε αναγνώστης και ενδιαφερόμενος για την παρούσα έρευνα να κατανοήσει όσα περιγράφονται και αναλύονται σε αυτήν. Στο πρώτο μέρος της εργασίας, λοιπόν, ορίζεται, μεταξύ άλλων, και η έννοια του τουρισμού, ενώ γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία που έχει ο τουρισμός στην οικονομία μιας χώρας. Στη συνέχεια, εφαρμόζονται οι βασικές αρχές του μάρκετινγκ, η τμηματοποίηση και η τοποθέτηση (positioning), στον τουρισμό και γίνεται περιγραφή της παρούσας κατάστασης και της οργάνωσης του τουριστικού τομέα στην Ελλάδα, με αναφορά στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και στις μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης. Τέλος, γίνεται λεπτομερής ανάλυση της ελκυστικότητας της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας, όπου περιγράφεται η κατάσταση και σε κάποιες χώρες που θεωρούνται ανταγωνιστικές για την Ελλάδα ως προς τα τουριστικά θέλγητρα ̟ου και αυτές διαθέτουν και αναλύονται οι ευκαιρίες, οι απειλές, οι δυνάμεις και οι αδυναμίες του ελληνικού τουρισμού. Στο δεύτερο μέρος εστιάζουμε σε κάποιες συγκεκριμένες μορφές τουρισμού. Είναι γεγονός ότι στην παρούσα έρευνα αρχικά επιχειρήθηκε να διερευνηθεί η ανάπτυξη τουρισμού υψηλού εισοδήματος στη χώρα, επειδή, όμως, αυτό δε στάθηκε δυνατό, αναλύθηκαν δύο μορφές θαλάσσιου τουρισμού, το yachting και οι κρουαζιέρες, καθώς, ας μην ξεχνάμε ότι ένα μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ελλάδας είναι η θάλασσα, ο ήλιος και η ομορφιά του φυσικού περιβάλλοντός της, και μία μορφή αθλητικού τουρισμού, του γκολφ. Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν τα περιβαλλοντικά θέματα που ανακύπτουν από την ανάπτυξη των υπό μελέτη μορφών τουρισμού και περιπτώσεις ανταγωνιστικών χωρών, ενώ περιγράφηκε η κατάσταση του yachting, της κρουαζιεροπλοΐας και του γκολφ στην Ελλάδα και δίνονται οικονομικά και συγκεκριμένα στοιχεία, αποτέλεσμα ερευνητικής προσπάθειας τρίτων, για την παραπέρα ανάπτυξή τους.Στο τρίτο, το ερευνητικό, τμήμα της εργασίας παρατίθενται οι απόψεις των άμεσα ενδιαφερόμενων και ειδικών σε θέματα τουρισμού, με έμφαση στις υπό εξέταση μορφές τουρισμού, όπως αυτές προέκυψαν μετά από συζήτηση με την κυρία Βαρελά, Υπεύθυνη Διαφημιστικών Προγραμμάτων του ΕΟΤ, τον κύριο Δρακόπουλο, Γενικό Διευθυντή του Σ.Ε.Τ.Ε., και τους κυρίους Τιμόλογο, Παπαχαραλάμ̟πους, Πουρναράκη και Ζερβό, αρμόδιους για θέματα Yachting, κρουαζιεροπλοΐας και γκολφ αντίστοιχα. Παράλληλα, παρατίθενται τα συμ̟περάσματα από έρευνα αγοράς που πραγματοποιήθηκε για το Crete Golf Club. Μελετώντας τα, γίνεται φανερή η ύπαρξη κάποιων κοινών χαρακτηριστικών μεταξύ των ατόμων και δεν παίζουν ή δεν ταξιδεύουν για να παίξουν γκολφ και εκείνων που είναι λάτρεις του εν λόγω αθλήματος. Τα συμ̟περάσματα αυτά θα μ̟πορούσαν να αποτελέσουν οδηγό στη στόχευση του τμήματος της παγκόσμιας αγοράς που αποτελείται από golfers. Στο τέταρτο και τελευταίο μέρος, μετά τη μελέτη των δευτερογενών και των πρωτογενών ευρημάτων, διατυπώνονται συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής και στρατηγικές ενέργειες που η εφαρμογή τους θα έχει θετικά αποτελέσματα στον κλάδο του ελληνικού τουρισμού γενικότερα αλλά και των ειδικών μορφών που εξετάζονται.
Λέξη κλειδί :Τουρισμός
Μάρκετινγκ
Τουριστική πολιτική
Ελλάδα
Λιμενικές εγκαταστάσεις
Θάλασσα
Αθλητισμός
Ξενοδοχειακός τομέας
Ημερομηνία :30-06-2005
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: 78607.pdf

Τύπος: application/pdf
Αρχείο: Kladou_presentation.pdf

Τύπος: application/pdf