ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :B2B Electronic marketplaces : εμπειρική διερεύνηση των marketplaces στην Ελλάδα
Δημιουργός :Παπαδόπουλος, Ευσέβιος - Αλέξανδρος
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :59σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Λέξη κλειδί :Μάρκετινγκ
Εμπορικές συναλλαγές
Επεξεργασία δεδομένων
Internet
Αγορά
Ερευνα αγοράς
Διαβίβαση δεδομένων
Δίκτυο διαβίβασης
Σύστημα επικοινωνίας
Ημερομηνία έκδοσης :2002

Αρχείο: 71286.pdf

Τύπος: application/pdf