ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Συγχωνεύσεις/εξαγορές
Εναλλακτικός τίτλος :ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα (η περίπτωση των τραπεζών Εθνικής και Κτηματικής)
Δημιουργός :Κούλη, Μαρία
Συντελεστής :Μπουραντάς, Δημήτρης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :184σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (MBA)
Λέξη κλειδί :Συγχώνευση επιχειρήσεων
Τράπεζα
Οργανοδιοικητική
Οργανοδιοικητική τεχνική
Διοίκηση προσωπικού
Συμμετοχή των εργαζομένων
Οικονομική συνεργασία
Τεχνολογική αλλαγή
Διευθυντής επιχείρησης
Πολιτική της επιχείρησης
Ημερομηνία έκδοσης :2001

Αρχείο: 69969.pdf

Τύπος: application/pdf