ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Swaps συναλλάγματος
Εναλλακτικός τίτλος :(currency swaps)
Δημιουργός :Νισυρίου, Ειρήνη
Συντελεστής :Διαμάντης, Παναγιώτης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :36σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Λέξη κλειδί :Συνάλλαγμα
Συναλλαγματικό απόθεμα
Συναλλαγματική ισοτιμία
Δανειοληψία
Νόμισμα
Τόκος
Νομισματική προσαρμογή
Κεφαλαιουχικό κόστος
Χρηματοοικονομική ζημία
Χρηματοδότηση
Τράπεζα
Τράπεζα επενδύσεων
Επενδύσεις
Ημερομηνία έκδοσης :1998

Αρχείο: 59308.pdf

Τύπος: application/pdf