ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διοίκηση αναδυόμενης υπερεθνικής εταιρίας
Εναλλακτικός τίτλος :η περίπτωση της "Ελληνικά Πετρέλαια"
Δημιουργός :Σουσούνης, Γεώργιος
Συντελεστής :Μπουραντάς, Δημήτρης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :175σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (MBA)
Λέξη κλειδί :Διοίκηση επιχειρήσεων
Οργανοδιοικητική
Πολιτική της επιχείρησης
Διεθνική επιχείρηση
Πολυεθνική επιχείρηση
Δομή της επιχείρησης
Δραστηριότητα της επιχείρησης
Βιομηχανική επιχείρηση
Πετρελαιοβιομηχανία
Οργανοδιοικητική τεχνική
Ημερομηνία έκδοσης :2003

Αρχείο: 74366.pdf

Τύπος: application/pdf