ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διαδικτυακή ψηφιακή ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη : μελέτη, σχεδίαση και πιλοτική ανάπτυξη εφαρμογής
Δημιουργός :Τζωάννος, Ευστράτιος Π.
Συντελεστής :Παπαθανασίου, Ελευθέριος Α. (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :134σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΒΑ)
Λέξη κλειδί :Βιβλιοθήκη
Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη
Internet
Χρήστης πληροφορίας
Διάδοση πληροφοριών
Πρόσβαση στην πληροφορία
Ανταγωνισμός
Σχεδίαση με τη βοήθεια υπολογιστή
Έλεγχος ποιότητας
Μάρκετινγκ
Αποδοτικότητα
Συντήρηση
Γλώσσα προγραμματισμού
Βάση δεδομένων
Ημερομηνία έκδοσης :2006

Αρχείο: 80344.pdf

Τύπος: application/pdf