ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Changeland: διοίκηση γνώσης μέσω συμμετοχικών μοντέλων. Εφαρμογή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Δημιουργός :Χρυσοβιτσιώτης, Κώστας
Συντελεστής :Πανηγυράκης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Μασούλας, Β. (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :89σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
Λέξη κλειδί :Διοίκηση επιχειρήσεων
Πληροφόρηση
Πρόσβαση στην πληροφορία
Πανεπιστήμιο
Εκπαίδευση
Τεχνογνωσία
Συλλογή δεδομένων
Έρευνα
Ημερομηνία έκδοσης :2006

Αρχείο: 81124.pdf

Τύπος: application/pdf