ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Παγκοσμιοποίηση και κοινωνικό κράτος
Δημιουργός :Καζάκος, Ευάγγελος
Συντελεστής :Μούτος, Θωμάς (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :45σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί :Κοινωνική πολιτική
Διεθνής οικονομία
Διεθνές εμπόριο
Εθνική οικονομία
Κράτος πρόνοιας
Ελεύθερη οικονομία
Ασφάλεια της απασχόλησης
Ζήτηση εργασίας
Δημόσια δαπάνη
Αγορά της εργασίας
Οικονομική πολιτική
Ημερομηνία έκδοσης :01-2002

Αρχείο: 71809.pdf

Τύπος: application/pdf