ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Συγκριτική μελέτη μέτρων οικονομικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της κρίσης του 2008
Εναλλακτικός τίτλος :η περίπτωση της Ισπανίας και της Πορτογαλίας
Δημιουργός :Σουβερμέζογλου, Μιχαήλ
Συντελεστής :Παγουλάτος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :42σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί :Οικονομική ύφεση
Οικονομική πολιτική
Σχέδιο αντιμετώπισης της κρίσης
Δημοσιονομική πολιτική
Τράπεζα
Χρηματοπιστωτική διαχείριση
Αγορά της εργασίας
Ισπανία
Πορτογαλία
Ημερομηνία έκδοσης :06-2012

Αρχείο: 95868.pdf

Τύπος: application/pdf