ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η εφαρμογή του activity-based costing από τις εμπορικές εταιρείες και τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα
Δημιουργός :Καϋμενάκη, Ευφροσύνη
Συντελεστής :Βενιέρης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :296σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (MBA)
Λέξη κλειδί :Λογιστική
Κοστολόγηση
Εμπορική εταιρεία
Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών
Δραστηριότητα της επιχείρησης
Διοίκηση επιχειρήσεων
Λογιστική διαχείριση
Λειτουργικό κόστος
Ημερομηνία έκδοσης :2002

Αρχείο: 71304.pdf

Τύπος: application/pdf