ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης
Εναλλακτικός τίτλος :θεωρητική και εμπειρική διερεύνηση
Δημιουργός :Αδάμ-Άδεμ, Αντώνης
Συντελεστής :Μούτος, Θωμάς (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :65σ.
Γλώσσα :el
Λέξη κλειδί :Κοινωνική ασφάλιση
Εισφορά κοινωνικής ασφαλίσεως
Κοινωνικές παροχές
Οικονομικές επιστήμες
Ασφάλεια γήρατος
Αναθεώρηση νόμου
Διοικητική μεταρρύθμιση
Κοινωνική ανισότητα
Αγορά της εργασίας
Ημερομηνία έκδοσης :2000

Αρχείο: 67930.pdf

Τύπος: application/pdf