ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ορθολογικές κερδοσκοπικές φούσκες στις τιμές των μετοχών
Εναλλακτικός τίτλος :εμπειρική διερεύνηση : χρηματιστήριο αξιών Αθηνών
Δημιουργός :Κάτσαρης, Απόστολος
Συντελεστής :Γεωργούτσος, Δ. (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :94σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί :Χρηματιστική αγορά
Διαμόρφωση τιμών χρηματιστηριακών τίτλων
Μετοχή
Τιμές αξιών
Χρηματικές συναλλαγές
Χρηματιστηριακή αξία
Χρηματιστήριο αξιών
Δείκτης τιμών
Κερδοσκοπικά κεφάλαια
Ημερομηνία έκδοσης :11-1998

Αρχείο: 60167.pdf

Τύπος: application/pdf