ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Φορολογία και οικονομική μεγέθυνση
Δημιουργός :Σαραντίδης, Βασίλειος
Συντελεστής :Καλυβίτης, Σ. (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :33σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Λέξη κλειδί :Φορολογία
Οικονομική ανάπτυξη
Οικονομετρία
Οικονομικό υπόδειγμα
Ημερομηνία έκδοσης :01-2007

Αρχείο: 81415.pdf

Τύπος: application/pdf