ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το πρόβλημα της μη-ανάληψης των κοινωνικών επιδομάτων
Εναλλακτικός τίτλος :μια εμπειρική διερεύνηση του φαινομένου στην Ελλάδα
Δημιουργός :Γαβριλιάδη, Γκόλφω
Συντελεστής :Ματσαγγάνης, Μάνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :57σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστλημιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί :Ελλάδα
Κοινωνικές παροχές
Ασφάλιση προσώπων
Έρευνα
Οικογένεια
Ημερομηνία έκδοσης :01-2005

Αρχείο: 77582.pdf

Τύπος: application/pdf