ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Δημιουργός :Ρουβά, Αγγελική
Συντελεστής :Παγουλάτος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :88σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί :Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική
Συνθήκες εργασίας
Κοινή πολιτική απασχόλησης
Πολιτική της απασχόλησης
Ανεργία
Θεσμική δομή
Συνθήκη ΕΟΚ
Κοινοτικό δίκαιο
Κράτος πρόνοιας
Κοινωνικά δικαιώματα
Ημερομηνία έκδοσης :12-2002

Αρχείο: 72670.pdf

Τύπος: application/pdf