ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ασύμμετρη πληροφόρηση και τραπεζικός τομέας
Δημιουργός :Καμμάς, Παντελής
Συντελεστής :Φιλιππόπουλος, Απόστολος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :61σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί :Τράπεζα
Χρηματοπιστωτικός οργανισμός
Τράπεζα επενδύσεων
Τόκος
Προσφορά και ζήτηση
Επενδύσεις
Κεφαλαιαγορά
Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων
Κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου
Χρηματοπιστωτικές ρυθμίσεις
Οικονομικό υπόδειγμα
Τραπεζικό σύστημα
Ημερομηνία έκδοσης :12-2000

Αρχείο: 67932.pdf

Τύπος: application/pdf