ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Προσδιοριστικοί παράγοντες της καμπύλης αποδόσεων στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1994-2000
Δημιουργός :Καλογεράκη, Αριστέα
Συντελεστής :Γεωργούτσος, Δ. (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :45σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί :Τόκος
Χρηματαγορά
Πιστωτικοί τίτλοι
Χρηματιστική αγορά
Επενδύσεις
Νομισματική πολιτική
Οικονομικό υπόδειγμα
Οικονομετρία
Χρηματοπιστωτική διαχείριση
Ημερομηνία έκδοσης :11-2000

Αρχείο: 67931.pdf

Τύπος: application/pdf