ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Υπολογιστική πολυπλοκότητα και ασυμμετρία πληροφόρησης στα χρηματοοικονομικά προϊόντα
Δημιουργός :Κουτσούκος, Νικόλαος Θ.
Συντελεστής :Αρβανίτης, Στυλιανός (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :298σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2007 κατέδειξε ότι τα πιστωτικά παράγωγα, όπως τα CDOs και τα CDSs, συνέβαλλαν σε μεγάλο βαθμό στην εκδήλωση αλλά και την επέκταση αυτής. Η ασυμμετρία πληροφόρησης είναι έκδηλη στο χρηματοοικονομικό τομέα οδηγώντας σε στρεβλώσεις της λειτουργικότητάς του και σε αυξημένα κόστη για την αντιμετώπισή της. Η χρήση πιστωτικών παραγώγων, όπως τα CDOs και τα CDSs, θεωρείται πως παρέχει καλύτερη πληροφόρηση μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων αμβλύνοντας κατά αυτόν τον τρόπο τα κόστη της ασυμμετρίας πληροφόρησης. Στην παρούσα εργασία εισάγουμε την έννοια της υπολογιστικής πολυπλοκότητας και δείχνουμε πώς η ύπαρξή της στα χρηματοοικονομικά παράγωγα οξύνει το πρόβλημα της ασυμμετρίας πληροφόρησης. Δείχνουμε πως οι κατασκευαστές χρηματοοικονομικών παραγώγων μπορούν να παραποιήσουν παράγωγα προς ίδιον όφελος και βεβαιώνουμε πως η περιορισμένη υπολογιστική ισχύς των επενδυτών τους καθιστά ευάλωτους στις επιδιώξεις των κατασκευαστών των παραγώγων για υψηλότερα κέρδη.
Λέξη κλειδί :Χρηματοοικονομική διαχείριση
Αγορά συναλλάγματος
Οικονομικές συναλλαγές
Οικονομικές επιστήμες
Χρηματοπιστωτική πολιτική
Πληροφόρηση
Ημερομηνία έκδοσης :01-2011

Αρχείο: Koutsoukos_2011.pdf

Τύπος: application/pdf