ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Επίδραση των β-αποκλειστών και των στατινών στην έκβαση των ασθενών με πρώιμου σταδίου καρκίνου του μαστού και παχέως εντέρου, πλην ορθού, οι οποίοι έλαβαν μετεγχειρητική επικουρική χημειοθεραπεία με σκοπό την ίαση.
Δημιουργός :Σακελλάκης, Μηνάς Ι.
Συντελεστής :Κωστάκη, Αναστασία (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :xx, 129σ. : πίν.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Σε αυτή την ανάλυση εξετάζονται ασθενείς με πρώιμο στάδιο καρκίνου του μαστού και του παχέως εντέρου. Βασικός σκοπός της μελέτης αυτής είναι ναδιερευνηθεί το ερώτημα κατά πόσον η ταυτόχρονη λήψη β αποκλειστών και/ή στατινών επηρεάζει θετικά τους ασθενείς τόσο όσον αφορά την συνολική επιβίωση ελεύθερης νόσου, όσο και την πενταετή επιβίωση ελεύθερη υποτροπής.
Λέξη κλειδί :Στατιστική
Στατιστική έρευνα
Καρκίνος
Επιδημιολογία
Ημερομηνία έκδοσης :11-2013

Αρχείο: Sakellakis_2013.pdf

Τύπος: application/pdf