ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η εφαρμογή των συνταξιοδοτικών συστημάτων καθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση στις χώρες: Ιταλία, Λετονία, Πολωνία και Σουηδία καθώς και αναφορά στο ελληνικό δημόσιο συνταξιοδοτικό σύστημα
Δημιουργός :Καββαδά, Γεωργία
Συντελεστής :Φράγκος, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :xiv,, 124 σ. ; πίν.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Καθώς το παραδοσιακό αναδιανεμητικό σύστημα (PAYG) καθορισμένων παροχών άρχισε να παρουσιάζει προβλήματα τα τελευταία χρόνια, οι εμπειρογνώμονες άρχισαν να ψάχνουν για εναλλακτικά μοντέλα. Το σχήμα καθορισμένων εισφορών με Νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC), το οποίο χρηματοδοτείται κι αυτό σύμφωνα με το αναδιανεμητικό σύστημα παρουσιάστηκε ως η καλύτερη επιλογή. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή της διαδικασίας της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες: Ιταλία, Λετονία, Πολωνία και Σουηδία καθώς και η επισκόπηση των αρνητικών και θετικών στοιχείων του μοντέλου NDC. Στη συνέχεια επιχειρείται μια σύντομη σύγκριση μεταξύ των χωρών. Τέλος, γίνεται μια αναφορά στο ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστημα και περιγραφή της πρόσφατης μεταρρύθμισής του.
Λέξη κλειδί :Στατιστική
Στατιστική μέθοδος
Χρηματικά διαθέσιμα
Συνταξιούχος
Κοινωνική ασφάλιση
Ημερομηνία έκδοσης :03-2013

Αρχείο: Kavvada_2013.pdf

Τύπος: application/pdf