ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :An econometric model for a developing economy: the case of Greece
Δημιουργός :Prodromidis, Kyprianos P.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 345-360
Γλώσσα :en
Ημερομηνία έκδοσης :1971
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 716

Τύπος: application/pdf