ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Swaps and stand by credits contribution to international liquidity
Δημιουργός :Δελιβάνης, Δημήτριος
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 327-332
Γλώσσα :en
Ημερομηνία έκδοσης :1971
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 714

Τύπος: application/pdf