ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Meeting the world food crisis
Δημιουργός :Papi, Giuseppe Ugo
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 311-326
Γλώσσα :en
Ημερομηνία έκδοσης :1971
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 713

Τύπος: application/pdf