ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο A. Smith και D.Ricardo επί του προβλήματος της οικονομικής αναπτύξεως
Δημιουργός :Ελευθεριάδης, Ρένος
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 213-223
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1971
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 707

Τύπος: application/pdf