ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Έκθεσις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος καθηγητού κ. Στρατή Ανδρεάδη επί του Ισολογισμού του έτους 1969
Δημιουργός :Ανδρεάδης, Στρατής Γ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 47-64
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1970
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 689

Τύπος: application/pdf