ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Έκθεσις του Διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος κου. Δημ. Ν. Γαλάνη εξ ονόματος του Γενικού Συμβουλίου της τραπέζης επί του Ισολογισμού του έτους 1969
Δημιουργός :Γαλάνης, Δημήτριος
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 23-37
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1970
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 687

Τύπος: application/pdf