ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η αποστολή του κρατικού προϋπολογισμού εις την σύγχρονον κοινωνίαν
Δημιουργός :Σπέντζας, Σάββας Π.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 13-22
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1970
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 686

Τύπος: application/pdf