ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τα "Παλιά Χανιά" ως παράγων αναπτύξεως του νομού Χανίων
Δημιουργός :Μαναράκης, Ιωάννης
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 1-11
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1970
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 685

Τύπος: application/pdf